Chmura.tech...
Cennik storage

Cennik za przestrzeń dyskową (storage) w GB miejsca za miesiąc (bez mocy obliczeniowej serwera)

Zastosowanie do aplikacji Ownloud – Konto FTP / Backup

5GB – 4 zl
10 GB – 7 zl
25 GB – 12 zl
50 GB – 20 zl
100 GB – 38 zl
200 GB – 66 zl
500 GB – 89 zl
1TB – 120 zl
2TB  – 190 zl
5TB – 410 zl

Informacje o aplikacji
My używamy apliacji – ownCloud (czyli z ang. własna chmura) to webowa aplikacja napisana w języku PHP. ownCloud podobnie jak popularne rozwiązania – Dysk Goo­gle czy OneDrive − pozwala na korzystanie z wirtualnej przestrzeni z dostępem do plików, które w niej ulokujemy, a także z kalendarzy oraz kontaktów. Dostęp do materiałów uzyskamy oczywiście z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.

Przeglądanie i udostępnianie plików
Aby przeglądać pliki umieszczone we własnej chmurze, możemy skorzystać z przeglądarki internetowej oraz protokołu WebDAV, który umożliwia publikowanie i blokowanie zasobów, a także zarządzanie nimi w sieci, albo ze specjalnej aplikacji – mobilnej lub desktopowej. Udostępnianie plików także jest bardzo łatwe − możemy je udostępniać wewnątrz chmury w gronie pojedynczych użytkowników oraz między grupami. Przesyłanie może odbywać się publicznie przy użyciu hasła zabezpieczającego i linku o ograniczonym czasie dostępności.

Bezpieczeństwo
ownCloud zapewnia bezpieczeństwo przechowywania plików oraz daje możliwość ich wersjonowania (czyli zapisywania kolejnych wersji i historii zmian) i cofania zmian z jednoczesnym szyfrowaniem całego profilu użytkownika. Szyfrowanie osobistych materiałów stanowi gwarancję, że nikt poza nami nie ma do nich wglądu. Natomiast wersjonowanie plików to funkcja pozwalająca utrzymać kontrolę nad zmianami w plikach. W dowolnym momencie możemy wrócić do wcześniejszych wersji dokumentu. W ownCloud jest również kosz na usunięte pliki, z którego możemy je przywrócić.

Synchronizacja
ownCloud pozwala na synchronizację wszystkich plików, a także kontaktów i kalendarzy pomiędzy urządzeniami mobilnymi i aplikacjami zainstalowanymi na komputerze. Odbywa się to za pomocą protokołów calDAV (protokół do synchronizacji kalendarzy) oraz cardDAV (protokół do wymiany, zarządzania oraz przechowywania książki adresowej na serwerze).

Porzebujesz wiecej napisz do nas

Używamy plików cookie do  analizowania naszego ruchu i odwiedzin na stronie. Nie udostępniamy tych i żadnych innych informacji żadnym innym podmiotom. View more
Cookies settings
Akceptuję
Polityka prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne
 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego chmura.tech (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
II. Administrator danych Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest chmura.tech – Chmura.tech Oskar Korzeniecki z siedzibą w Warszawie pod adresem al. Prymasa Tysiąclecia 153 m 16, 01-424 nr zezwolenia 505603 REGON: 142272151, NIP: 5272370535 adres poczty elektronicznej: biuro@chmura.tech (dalej: Administrator). III. Cel zbierania danych osobowych
 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
  • umożliwienia logowania do Serwisu,
  • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
  • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
  • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  • prowadzenia systemu komentarzy,
  • świadczenia usług społecznościowych,
  • promocji oferty Administratora,
  • marketingu, remarketingu, afiliacji,
  • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
  • działań analitycznych i statystycznych,
  • windykacji należności,
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP. V. Okres przetwarzania danych osobowych Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej). VI. Udostępnianie danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
VII. Prawa Użytkowników
 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres cookies@chmura.tech.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).
VIII. Pliki cookies
 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.
X. Postanowienia końcowe
 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.
Save settings
Cookies settings